Charakterystyka wentylacji mechanicznej

Bez względu na to o jakim domu mówimy, nie ulega wątpliwości, że powinien się on charakteryzować sprawnym systemem wentylacji. Najczęściej wykorzystywana jest w tym celu wentylacja naturalna znana też jako wentylacyjna, choć jednak często spełnia ona swoje zadania, nie można nie zgodzić się z tym, że wcale nie jest wystarczająca. Już choćby dlatego budując dom warto mieć świadomość tego, że niezbędne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Jej naturalny odpowiednik charakteryzuje się ograniczonym zakresem działania, różnica ciśnień, która pojawia się pod wpływem różnicy temperatury lub wiatru zazwyczaj okazuje się bowiem niewystarczająca.

Najbardziej charakterystyczną cechą wentylacji mechanicznej wydaje się być to, że w jej przypadku wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza jest możliwy dlatego, że zastosowanie znajduje jeden lub kilka wentylatorów. Nietrudno się domyślić, że sama wentylacja mechaniczna występuje w wielu odmianach uzależnionych nie tylko od sposobu wymiany powietrza, ale i od kierunku jego ruchu w stosunku do wentylowanego pomieszczenia, czy też różnicy ciśnień. Wśród jej zalet najczęściej wymienia się możliwość uzyskania potrzebnej ilości powietrza, nie bez znaczenia jest jednak również to, że pozwala ona tak na kontrolę, jak i jego regulację, a także umożliwia uniezależnienie się od czynników atmosferycznych. Dużym plusem jest też jej duża skuteczność oraz możliwość odzysku ciepła. Oczywiście, wentylacja mechaniczna ma również pewne ograniczenia.

Odpowiednie wentylatory O jej niewłaściwym działaniu najczęściej mówi się wówczas, gdy nastąpi niewłaściwy dobór wentylatorów, problemem może jednak okazać się również zła cyrkulacja powietrza. Nieprawidłowe działanie potrafi być też konsekwencją niedokładnego oszacowania przepływu powietrza przez kanały oraz nieodpowiedniego stosunku długości przewodu wentylacyjnego do jego przekroju. Wentylacja nawiewna umożliwia wtłaczania powietrza do pomieszczeń z wykorzystaniem wentylatorów przy założeniu, że jego odpływ będzie się odbywał samoczynnie poprzez nieszczelności. Powietrze, które wtłacza wentylator wytwarza nadciśnienie, a to przyczynia się do napływu powietrza przez te otwory, które znajdują się na zewnątrz pomieszczenia.

Autor

Wojciech Mieczkowski

Dyrektor produkcji systemów wentylacji, Poznań.

Zobacz również