Działanie pomp ciepła

Pompa ciepła to mechanizm, najogólniej rzecz biorąc, który pobiera energie ziemi i przenosi ją za pomocą nośnika wodnego do centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego. Wykorzystywany jest tutaj fakt, że na głębokości około 1,5 metra pod powierzchnią ziemi temperatura jest w miarę stała przez cały rok i wynosi 10 stopni Celsjusza, +/- 2 stopnie. Instalacje dzielimy w zależności od tego, w jaki sposób ciepło jest pobierane: - System solanka-woda wykorzystujący kolektor pionowy.

W ziemi wykonuje się kilka otworów o głębokości od 30 do 150 centymetrów. Umieszczone w nich rury wypełnione glikolem (solanką) pobierają ciepło i oddają je w wymienniku agregatu sprężarkowego; - System solanka-woda wykorzystujący kolektor poziomy. Solanka krąży w rurach zakopanych poziomo na głębokości 1,5 metra, nagrzewa się tam do temperatury gruntu i oddaje ciepło w agregacie; - System woda-woda, czyli system dwóch studni. System polega na wykorzystaniu wody gruntowej, która przepływając przez wymiennik agregatu oddaje część swojego ciepła i wraca pod ziemię. W każdym z tych systemów istnieją dwa agregaty sprężarkowe. Pierwszy wymiennik ciepła przyjmuje ciepło z gruntu lub z wody do systemu, a drugi oddaje go bezpośrednio do systemu ogrzewania budynku. Źródło dolne, czyli ziemia, nie musi posiadać swojego wymiennika ciepła.

Zamiast niego system może być przedłużony o kolektor poziomy, w którym dochodzi do odparowania czynnika chłodzącego. Taki system określa się mianem układu odparowanie-woda. Opcją jest również raczej rzadko spotykany system odparowanie-skraplanie, w którym nie ma wymienników ciepła, a przedłużony układ rur bezpośrednio oddaje ciepło do posadzek w budynku. Pompa ciepła nie musi być wcale zamontowana w ziemi. Opierać się może na powietrzu zewnętrznym lub wewnętrznym stając się systemem powietrze-woda. Istnieje też możliwość zastosowania układu powietrze-powietrze, który jest de facto klimatyzatorem nadmuchującym w miarę potrzeb powietrze schłodzone lub nagrzane. Takie układy dominują na południu Europy.

Autor

Aneta Bednarczyk

Pracownik w firmie projektującej obudowy pomp ciepła, Warszawa

Zobacz również